Проектиране, съгласуване на ел. проекти за инфраструктурно окабеляване средно и ниско напрежение: канални мрежи, кабели 20 kV и кабели 400 V


Електролукс Табаков и синове ООД има дългогодишен опит в проектиране, съгласуване, доставка на материали, изграждане, изпитване и въвеждане в експлоатация на нови кабелни захранвания 20 kV и 0,4 kV. В портфолиото ни са включени и множество обекти с подмяна на кабели 20 kV и 0,4 kV в проходими и непроходими канални мрежи в изпълнение на рамкови споразумения с енергоразпределителните дружества.