Дейности по рамкови договори с ЕРП-та


Компанията ни е дългогодишен партньор по рамкови договори с всички електроразпределителни дружества в България в областта на:

- Присъединяване на нови абонати

- Отчитане на електромери на абонати на ЕРП

- Подмяна на измервателни уреди за електроенергия

- СМР по електроразпределителната мрежа СрН и НН

- СМР по сграден фонд и прилежащите му инсталации

- Изработка и доставка на ел. табла

- Аварийни ремонти по електроразпределителната мрежа СрН и НН