Електрически инсталации


Фирма Електролукс Табаков и синове ООД е с многогодишна практика в цялостни инженерингови решения в областта на всички видове силнотокови и слаботокови ел. инсталации в промишлени, обществени, бизнес, жилищни и други сгради и терени.

В тази сфера компанията ни предлага следните услуги:

 • Проектиране и съгласуване
 • Доставка на материали на конкурентни цени
 • Изграждане
 • Тест и лабораторни изпитвания
 • Пускане в експлоатация
 • Поддръжка
 • Ремонтни СМР

Видове инсталации и системи, предлагани от Електролукс Табаков и синове ООД:

 • Силови инсталации
 • Осветителни инсталации
 • Звънчева инсталация
 • Телефонна система
 • Структурно окабеляване
 • Пожароизвестяване
 • Контрол на достъп и работно време
 • Видеонаблюдение
 • Сигнално-охранителни системи
 • Системи за периметрова охрана
 • Билдинг Мениджмънт Системи (BMS) - ефективни системни решения, които осигуряват мониторинг и контрол на всички електро-механични и слаботокови системи на сградите
 • Автоматизация на индустриални процеси