Фотоволтаични електроцентрали


Електролукс Табаков и синове ООД е проектирала над ххх мощности в ххх фотоволтаични парка на територията на цяла България.

Едни от референциите за цялостно проектиране, доставка на материали, изграждане и пускане в експлоатация, са собствените 2,7 MWp, ФЕЦ - Бошуля 1, Бошуля 2 и Бошуля 3 на компанията ни.

Имаме желание да използваме натрупания опит и ноу-хау в проекти в други държави и търсим партньорства и предизвикателства и извън границите на страната.