Геотермални електроцентрали


В зависимост от температурата и налягането може да се подбере различен метод за преобразуване на енергията: системи работещи със суха пара, системи с бързо преобразуване на пара (флаш системи) и бинарни системи, както и комбинирани варианти. Като цяло принципа на действие във всичките тези централи не се различава особено от една конвенционална електроцентрала: започва се с улавяне или производство на пара, която задвижва турбина, свързана с електрогенератор, след това парата се охлажда и се връща отново в цикъла.

Електролукс Табаков и синове ООД има интерес в консултиране и изграждане на геотермални електроцентрали.