Награди
Проект в тази сфера

Рехабилитация и реконструкция на подстанция Пловдив 400/220/110 kV – реконструкция на ОРУ 220 kV

Дейности:Изграждане на нов фундамет с метални конструкцииСтроителство на сграда за управление на мяс..

Научи повече

История

„Елекролукс – Табаков и синове" ООД е семейна компания, създадена през 2003 година, като пряк наследник на ЕТ „Никола Табаков – Електролукс", чийто предмет на дейност в сферата на електро услугите стартира в далечната 1991 година. Основателят ѝ, г-н Никола Табаков, започва кариерата си в областта на енергетиката преди повече от 60 години. От чисто електроинженерна компания Електролукс Табаков и синове ООД разраства дейността си в комплексното инженерингово обслужване, съумявайки да запази най-важното: желанието клиентите ни да остават доволни от качеството на съвместната ни работа. До момента компанията има над 500 успешно реализирани обекта от различно естество.

В резултат на дългогодишния си опит и в отговор на търсенето на пазара, компанията успява да разшири портфолиото си от предлагани услуги и започва да развива дейност и в други сфери като ВЕИ, сградно и инфраструктурно строителство, ВиК, търговия с електро компоненти и др. като изгражда и множество обекти от национално значение.

Прецизността и личното отношение, с което изпълняваме всеки наш проект, са ни извоювали име на коректен партньор в публичния и частния сектор не само в България, но и в чужбина.