Изпълнение на строителни работи на обществени и промишлени сгради: бетонови работи, конструкции


Компанията ни изпълнява поръчки за изграждане на конструкции и бетонови работи на всякакъв тип сгради.