Изпълнение на топлоизолационни работи за енергийна ефективност


Компанията ни е изпълнила много проекти по енергийна ефективност, включително финансирани от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), в детски домове, училища, детски градини, болнични заведения, спортни зали и други обществени и частни сгради.

Като експерт в областта на енергетиката и предвид натрупания ни опит в тази област можем да предложим цялостни решения за проекти за енергийна ефективност на жилищни блокове и сгради.