Комплексни доставки


Фирма Електролукс Табаков и синове ООД предлага комплексни доставки на машини и съоръжения, апаратура, кабели, тръби и др. спрямо нуждите на проекта и изискванията на възложителя. Тази услуга улеснява изключително работата на клиентите ни и им предоставя възможността да се възползват от допълнителни търговски отстъпки, които компанията ни получава от различни дългогодишни партньори.

Предлагаме на нашите клиенти продукти на партньорите ни от Siemens, ABB, Schneider Electric и много други.