Награди на фирмата

Усилията и успехите ни не остават незабелязани, за това свидетелстват отличията, с които компанията е удостоявана през годините:

Златен отвес 2013 (Камара на строителите)

През 2013 година фирмата спечели големия приз "Златен отвес" за значителен принос за повишаване авторитета на бранша, за собствен фирмен стил, добра търговска репутация и успешно взаимодействие с други строителни структури. Основна заслуга за наградата e проектирането и изграждането на 6 фотоелектрически централи в Тенево (4 MWp), Ново село (5 MWp), Ръжево Конаре (5 MWp), Нова Загора (3.131 MWp), Ямбол (2.5 MWp), Крумово (2 MWp).

Данъкоплатец на годината

През 2013 година Електролукс Табаков и синове ООД e удостоена с приза Данъкоплатец на годината за внесянето на най-много средства, а именно 751 936 лева, в бюджета на НАП Пловдив.