Офис сгради


Модерните офис сгради са основния сегмент за внедряване на високоефективни и икономически изгодни интегрирани системи за управление, тъй като чрез тях се постига оптимизация на инвестиционните и експлоатационни разходи. “Умната система" анализира отделните инсталации: осветителна, вентилационна, охранителна, пожарна, контролна, алармена и т.н., като взема предвид условията на околната среда: присъствие, температура, осветеност, влажност на въздуха и се саморегулира спрямо зададените параметри.