Пътища и настилки


В голяма част от обектите ни се налага изграждане или възстановяване на различен вид пътни настилки. Поради тази причина компанията ни разполага с необходимата техника и ресурси за извършване на ефикасна и качествена работа по полагане на асфалтови, паважни и тротоарни настилки.