Проектиране, доставка и монтаж на Комплектни Трансформаторни Постове (КТП) 20 kV / 400 V


Електролукс Табаков и синове ООД е специализирана в пълния инженеринг: геодезическо заснемане, проектиране, доставка на необходимите материали, изграждане, наладка, тест и въвеждане в експлоатация на Бетонни Комплектни Трансформаторни Постове (БКТП), Метални Комплектни Трансформаторни Постове (МКТП) и Мачтови Трансформаторни Постове. Компанията има реализирани множество такива обекти по рамкови споразумения с енергоразпределителните дружества на територията на България, както и по договори с частни клиенти.