Проектиране и изграждане на въздушни и кабелни електропроводи до 110 и 400 kV


Електролукс Табаков и синове ООД има капацитет за проектиране, доставка на материали, изграждане, изпитване и въвеждане в експлоатация на нови въздушни и кабелни електропроводи до 110 и 400 kV, както и рехабилитация на съществуващи такива. Имаме опит с проекти, свързани с ремонт на електропроводи на електропреносните дружества и новоизградени кабелни и въздушни електропроводи, който се стремим да надграждаме.