Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на системи за сградна и индустриална автоматизация

Електролукс Табаков и синове ООД проектира, изгражда, изпитва и въвежда в експлоатация осветителни, силови, сигнални, охранителни, комуникационни инсталации и Билдинг Мениджмънт Системи (BMS) в обществени, публични, промишлени и бизнес сгради и терени. BMS са ефективни системни решения, които осигуряват мониторинг и контрол на всички електро-механични и слаботокови системи на сградите. Свържете се с нашите специалисти за консултация и изработване на проект за вашите конкретни нужди.