Проектиране, изработка и монтаж на ел. табла


Едно от най-големите предимства на дългогодишния ни опит в сферата на енергетиката са трайните партньорства и доброто познаване на пазара, което гарантира подбора на точно необходимите артикули на най-добри цени. Във възможностите ни е в най-кратки срокове да извършим проектиране, доставка на материали, изработка и монтаж на всякакви видове ел. табла:

- Главни Разпределителни Табла (ГРТ) за трансформаторни подстанции и индустриални предприятия

- Разпределителни Табла (РТ) за трансформаторни подстанции и индустриални предприятия

- Жилищни Табла

- Електромерни Табла по съответните изисквание на Електроразпределителните дружества

- Табла за Управление (измервателни и контролни)

- Табла за трансформаторни постове (БКТП, МКТП и т.н.)

- Поръчкови табла