Проектиране, съгласуване, изграждане и доставка на електрически уредби в подстанции 400 / 220 / 110 / 20 kV и SCADA системи за телеуправление и телесигнализация


Фирма Електролукс Табаков и синове предлага пълен инженеринг: проектиране, доставка на необходимите материали, изграждане, наладка, тест и въвеждане в експлоатация на електрически уредби в подстанции 400/ 220/ 110/ 20 kV. Работим с интегрирани системи SCADA за телеуправление и телесигнализация от най-ново поколение. Имаме изпълнени над 20 обекта от този тип.