Производствени мощности


За изготвяне и изпълнение на качествени проекти на производства е важно да се спазват изключително прецизно техническите характеристики и да се вземат предвид всички конструктивни особености. Влагането на качествени материали е предпоставка да бъдат избегнати нежелани прекъсвания на производствения процес или компрометиране на изделията. Фирма Електролукс Табаков и синове ООД подхожда индивидуално към всеки свой проект, съобразява се с изискванията на възложителя и предлага адекватни, надеждни решения за всяко предприятие.