Топлопреносни мрежи и съоръжения


Голяма част от топлопреносните мрежи и съоръжения на територията на страната са остарели и амортизирани и имат нужда от подмяна. На места те се разширяват и обновяват. Фирма Електролукс Табаков и синове има опит както в изграждането на нова топлопреносна система, така и в рехабилитация на съществуващи системи и съоръжения.