Улично и парково осветление


Фирма Електролукс Табаков и синове ООД има натрупан солиден опит с проектиране, изграждане, реконструкция и модернизация на улично и парково осветление. Освен монтажните дейности сме изпълнявали дейности по доставка на материали: стълбове, осветителни тела, кабелни мрежи, табла, системи за управление, кабели, проводници и др.