ВиК


Дейностите на Електролукс Табаков и синове в сферата на ВиК може да се раздели основно на две групи:

1) Площадкови водопроводи, канализации и тръби

Тук влизат проектиране, изграждане, изпитване, въвеждане в експлоатация на водопроводни и канализационни мрежи и пречиствателни станции и тяхното въвеждане в експлоатация. Другите основни дейности са изкопно-строителни и възстановителни работи, подмяна и рехабилитация на съществуващи мрежи.

2) Вътрешни водопроводни и канализационни мрежи

Цялостно проектиране, изграждане, изпитване, въвеждане в експлоатация на водопроводни и канализационни мрежи в големи обществени сгради като хотели, училища, детски градини, здравни заведения.