Водни електроцентрали


Фирма Електролукс Табаков и синове ООД има изпълнени договори с предприятията "Водноелектрически централи“ и „Язовири и каскади“ свързани с ремонти и поддръжка. Компанията ни има капацитет и интерес за развитие на проекти за ВЕЦ.

При интерес, моля свържете се с нас за повече информация.