Вятърни електроцентрали


Ветроенергийният потенциал на България не е много голям в сравнение с други европейски държави. Оценката на специалисти е, че имаме около 1400 кв. км. Площи, които имат средногодишна скорост на вятъра над 6,5 м./сек., което е долната граница за рентабилност на един проект за ветрова енергия. За периода 2004-2014 година на територията на страната са изградени над 700 мегавата мощности от ветрогенератори.

Фирма Електролукс Табаков и синове ООД има капацитет и възможности за консултиране и реализиране на проекти от такова естество.