За проекта

Дейности:

  • Доставка и монтаж на кабелни скари и кабели
  • Доставка и монтаж на луменисцентни осветителни тела
  • Доставка и монтаж на мълниеприемници и заземителни шини
  • Доставка и монтаж на ГРТ табло с за склад по спецификация
  • Направа на кабелни и бетонови шахти
  • Доставка и монтаж на конзоли, контакти
  • Доставка и монтаж на БКТП и КРУ
  • Доставка и монтаж на токови и напреженови трансформатори
За проекта

Име: Изработка, доставка, монтаж, и пускане в експлоатация на електрическо оборудване за обект “Склад за съхранение на дестилати" за производствени, складови и обслужващи дейности.

Дата: 11.03.2015 г.

Възложител: Винпром Пещера АД

Подобни проекти

Рехабилитация и реконструкция на подстанция Пловдив 400/220/110 kV – реконструкция на ОРУ 220 kV

Дейности:Изграждане на нов фундамет с метални конструкцииСтроителство на сграда за управление на мяс..

Повече за проекта

Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

Дейности:Подобект: Кабелни линии 20 kV “Садината"Доставка и полагане на 10896 м. PVC тръбиДоставка и..

Повече за проекта