За проекта

ЧАСТ "АС"

I. Фасада

 • Доставка и направа на система за фасадна топлоизолация с EPS, шпакловка и измазване с минерална мазилка
 • Подмяна на съществуваща дървена и метална дограма с ПВЦ дограма

II. Покрив

 • Демонтаж на съществуваща хидроизолация, топлоизолация и изкъртвена на замазка
 • Доставка и направа на топлоизолация и армирана замазка с наклон
 • Доставка и полагане на хидроизолация

ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"

 • Демонтаж на съществуващи ГРТ, етажни табла, табла двигатели, силови и осветителни инсталации, осветителни тела
 • Изработка и монтаж на нови ГРТ, етажни табла, табла двигатели
 • Изтегляне в тръби на нови силови и осветителни инсталации
 • Монтаж на нови осветителни тела
 • Направа на нова телефонна инсталация
 • Направа на структурно окабеляване
 • Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация с изпреварващо действие, комплект, от активен мълниеприемник, мрежа от екструдиран проводник с негоримо покритие, заземители и измервателна кути

ЧАСТ "ОВ"

 • Преработка на абонатни инсталации
 • Цялостна подмяна на отоплителна инсталация, тръбна разводка и радиатори
 • Изграждане на вентилационни инсталации на кухня, басейн и физкултурен салон
За проекта

Име: Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на район “Илинден", “Студентски", “Красно село", “Връбница", “Искър", “Нови Искър", “Възраждане", “Слатина", “Кремиковци" на Столична община (45 ОУ “К. Величков", район Илинден)

Възложител: Столична община

Дата: 12.03.2012 г.

Стойност на договора:

1 184 544 лв.

Подобни проекти

Реконструкция и ремонт на Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий – 1929 г." с. Исперихово

Избор на изпълнител на СМР по проект Реконструкция и ремонт на Народно читалище “Св. Св. Кирил и Мет..

Повече за проекта

Рехабилитация и реконструкция на подстанция Пловдив 400/220/110 kV – реконструкция на ОРУ 220 kV

Дейности:Изграждане на нов фундамет с метални конструкцииСтроителство на сграда за управление на мяс..

Повече за проекта