За проекта

Дейности:

 • Изграждане на нов фундамет с метални конструкции
 • Строителство на сграда за управление на място
 • Рехабилитация и изграждане на кабелни трасета и пътища
 • Антикорозионна обработка на метални конструкции
 • Доставка и монтаж на линейни филтри, кондезатори, прекъсвачи, съгласуващи блокове
 • Доставка и монтаж на триполюсни разделители с или без заземителни прекъсвачи
 • Доставка и монтаж на токови, напрежинови и комбинирани измервателни трансформатори
 • Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлатация на шкафове за управление на охладителната система на АТ
 • Доставка, монтаж, тестване и пуск на SAS
 • Доставка и монтаж на външно осветление
 • Доставка и монтаж на заземителни и мълноотводни инсталации
 • Доставка и монтаж на спирателни кранове, помпи и обратни клапи
 • Доставка и монтаж на табла за захранване и управление
За проекта

Име: Рехабилитация и реконструкция на подстанция Пловдив 400/220/110 kV – реконструкция на ОРУ 220 kV

Дата: 17.07.2013 г.

Допълнително възлагане: Изграждане на пожарогасителна инсталация за АТ 201 и АТ 203 в п/ст “Пловдив" 400/220/110 kV – Комплексно изпълнение на проектиране, доставка на оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация; Анекс от 19.05.2015

Възложител: ЕСО ЕАД

Контролиращ орган: Европейска банка за възстановяване и развитие

Обща стойност на договора:

3 400 683 лв. без ДДС


Подобни проекти

Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

Дейности:Подобект: Кабелни линии 20 kV “Садината"Доставка и полагане на 10896 м. PVC тръбиДоставка и..

Повече за проекта

Изработка, доставка, монтаж, и пускане в експлоатация на електрическо оборудване за обект

Дейности:Доставка и монтаж на кабелни скари и кабелиДоставка и монтаж на луменисцентни осветителни т..

Повече за проекта