За проекта

Избор на изпълнител на СМР по проект Реконструкция и ремонт на Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий – 1929 г." с. Исперихово

Дата: 08.01.2015 г.

Възложител: Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий – 1929 г." с. Исперихово

Стойност на договора: 209 607 лв.

Дейности:

  • Извършване на разнородни строително-монтажни работи съгласно Техническото задание: демонтажни дейности, слаботокова инсталация, осветителна инсталация, климатизация и вентилация, външни и вътрешни ВиК връзки, подмяна на покривни елементи, заземителна инсталация, пожароизвестяване
  • Доставка и монтаж на хидроизолация на покрив
  • Доставка и монтаж на сплит система на директно изпарение, колонен тип
  • Доставка и монтаж на инвенторна мултисплит система и др.

Подобни проекти

Рехабилитация и реконструкция на подстанция Пловдив 400/220/110 kV – реконструкция на ОРУ 220 kV

Дейности:Изграждане на нов фундамет с метални конструкцииСтроителство на сграда за управление на мяс..

Повече за проекта

Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 45 ОУ “К. Величков", общ. София

ЧАСТ "АС"I. ФасадаДоставка и направа на система за фасадна топлоизолация с EPS, шпакловка и измазв..

Повече за проекта