За проекта

Дейности:

  • Трасиране и направа и укрепване на изкопи с различна ширина
  • Пасарелки (мостове) за пешеходци
  • Доставка на инертни материали
  • Доставки и монтаж на тръби, винтови муфи, винтови капачки, поцинкована стомана, заземителни клеми, плочи, рапери за кабели и др.
  • Пробиване на бетонови и каменни стени
  • Възстановяване на тротоарни, паважни и асфалтови настилки
  • Направа на кофраж и декофраж за стомано-бетонни стени и плочи

и други.

За проекта

Име: Строителни, изкопни и възстановителни работи при рехабилитация на топлопроводни трасета на територията на “ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр. Пловдив

Възложител: ЕВН България Топлофикация ЕАД

Дата: 12.05.2015 г.

Стойност на договора:

3 582 894 лв.