• Bulgarian
  • English
 
header1.jpg
Начало
 
Начало
Фирма „Елекролукс – Табаков и синове”ООД

Проектирани и изградени фотоелектрически централи:


Sample ImageФотоелектрическа централа Тенево – 4 MWp;
Sample ImageФотоелектрическа централа Ново село – 5 MWp;
Sample ImageФотоелектрическа централа Ръжево Конаре – 5 MWp;
Sample ImageФотоелектрическа централа Нова Загора – 3,131 MWp;
Sample ImageФотоелектрическа централа Ямбол – 2,5 MWp;
Sample ImageФотоелектрическа централа Крумово – 2 MWp;

  Sample Image


Sample Image  

Мол „Хермес Парк” – София

Мултифункционален търговски, развлекателен и офис център
„Електролукс Табаков и синове”ООД е един от основните контрактори за големия проект. Инвеститор e известната френска компания Карфур.
Проектът се състои от 5 сгради, разположени на 54 000 м2, като окончателната РЗП ще бъде 151 000 м2.
Сградите имат три подземни нива с паркинг за 800 автомобила.
Освен хипермаркета на Карфур, в сградите ще са разположени няколко ресторанта, търговски центрове, кина и др.



ТЕЦ „Марица Изток 2”
Sample Image Проектиране, демонтаж, монтаж и пусково наладъчни работи на управление прекъсвачи работно захранване на секции 9РА/Б, 10РА/Б, 11РА/Б и 12РА/Б от ЦЩУ и БЩУ-3

Sample ImageУправление и сигнализация на прекъсвачи 200kV в ОРУ 400kV
Sample ImageУправление на напреженови регулатори на силови трансформатори
Sample ImageРеализиране на надеждност при резервиране
  Sample Image


Sample Image   ТЕЦ „Марица Изток 2”
Sample Image Проектиране, демонтаж, монтаж и пусково наладъчни работи на управление прекъсвачи работно захранване на секции 9РА/Б, 10РА/Б, 11РА/Б и 12РА/Б от ЦЩУ и БЩУ-3

Sample ImageУправление и сигнализация на прекъсвачи 200kV в ОРУ 400kV
Sample ImageУправление на напреженови регулатори на силови трансформатори
Sample ImageРеализиране на надеждност при резервиране на възбуждането на ТГ 5+8 с РВ 3 и РВ 4